Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, natuurlijke- of rechtspersoon, afgesloten met Winvest – BE0506772144. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Winvest behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en Winvest komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Subtiel hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Erotieker.be – Winvest behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

-bij het niet voorradig, einde reeks van een product,
-bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de koper,
-bij overmacht.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Art. 2
De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet doorgegeven aan derden. De persoonlijke gegevens zullen wij geenszins gebruiken voor ongevraagde reclame. U ontvangt slechts email ter bevestiging van uw bestelling of email die betrekking heeft op uw bestelling.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

BESTELLING

Art. 3
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “bestelling plaatsen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Betaling dient onmiddellijk te gebeuren door de verschillende betalingsmogelijkheden of via overschrijving binnen een termijn van 7 dagen, na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd. Erotieker.be streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 19 uur nog dezelfde dag te verzenden. Levering vindt dan plaats binnen de 1 tot 5 werkdagen. Er kunnen geen schadevergoedingen geëist worden voor het laattijdig leveren of niet leveren binnen de voorop gestelde termijn. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zon- en feestdagen worden deze de eerstvolgende werkdag verzonden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

VERZENDING
Art. 4
Uw bestelling wordt in een neutrale verpakking verzonden zodat uw pakje niet herkenbaar is voor een buitenstaander. De verzendings- en verpakkingskosten bedragen 6,5 euro voor België en Nederland. Bij bestellingen boven 60 euro worden geen verzendkosten aangerekend.

LEVERING
Art. 5

Leveringen vinden plaats op het door de klant opgegeven adres. Winvest kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

RETOURNEREN
Art. 6

Retourneren – Herroepingsrecht kan alleen als de artikelen ongebruikt, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking retour door ons worden ontvangen. Vooraleer u artikelen terugstuurt dient u eerst contact met ons te nemen. Helaas kunnen wij geen geld teruggeven. In plaats daarvan krijgt u een Kortingsbon/code, met het voltallige bedrag van uw teruggestuurde producten, exclusief de verzendkosten, die u in onze winkel kunt gebruiken. Let wel op dat de artikelen aan volgende eisen voldoen:

Uitsluiting van herroepingsrecht

Wegens hygiënische redenen kunnen verschillende artikelen niet worden teruggenomen indien de zegel verbroken is of het artikel uit de verpakking is gehaald, zoals o.a.: strings, tepelspeeltjes, kousen, slips, sexspeeltjes (producten bestemd voor genitaal en/of anaal contact). DVD mogen niet geopend zijn en de veiligheidsverpakking mag niet verwijderd zijn. Promotie artikelen en einde stock, schoenen en lingerie kunnen uiteraard nooit geretourneerd worden.

Alle kosten en risico’s voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Dit wil zeggen dat de zending voldoende gefrankeerd dient te zijn. Zendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn zullen geweigerd worden.

BETALING
Art. 7

Betaling gebeurt steeds elektronisch via bancontact, PayPal(VISA) of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling. Bij betaling via overschrijving worden de bestelde producten pas verzonden na ontvangst van de verschuldigde som op onze rekening. Onze betalingsgegevens alsook bestel ordernummer worden u verzonden per mail na bevestiging van de bestelling.  Indien er door overmacht toch iets mis loopt bij de betaling is deze ons alsnog ALTIJD verschuldigd op onze rekening binnen een termijn van 15 dagen.  Na deze 15 dagen zal een intrest betaald moeten worden.  De rentevoet hiervoor bedraagt 1%/maand.  Tevens is bij het uitblijven van de betaling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van €150.   Deze is betaalbaar en opeisbaar zonder een ingebrekestelling.

UITVOERING
Art. 8

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 9

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Hasselt bevoegd, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Webshop Erotieker.be/Winvest zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

BINDING
Art. 10

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de check box “Akkoord met algemene voorwaarden”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.